• av Torkelsen, Jan H., 04.05.12

  Hidraprosjektets videre skjebne fortsatt uavklart

  Les mer
 • Tippemidler til 23 idrettsanlegg i Vest-Agder
  av admin, 26.04.12

  Vurderer å opprette et fylkeskommunalt veifond

  Da fylkestinget tirsdag behandlet Vest-Agder fylkeskommunes årsregnskap for 2011 fremmet Høyre....

  Les mer
 • Fylkestinget går inn for at tunnelprosjektet på Hidra kan startes innen årsskiftet 2013/2014
  av Torkelsen, Jan H., 24.04.12

  Fylkestinget orientert om anbudssituasjonen for Hidra Landfast

  Fylkestinget fikk i dag utdelt et notat utarbeidet av prosjektleder Jan Helge Egeland som gir...

  Les mer
 • Ny president i Nordsjøkommisjonen- Westermoen fast styremedlem
  av Torkelsen, Jan H., 24.04.12

  -Det er tåpelig å snakke om vei eller bane!

  På en stor togkonferanse i Kristiansand mandag var det flere innledere og debattanter som tok til...

  Les mer
 • -Vi må bygge jernbane for de neste 100 årene
  av Torkelsen, Jan H., 24.04.12

  -Vi må bygge jernbane for de neste 100 årene

  Les mer
 • Pisk og gulrot må til for å unngå fremtidig trafikkkaos
  av Torkelsen, Jan H., 23.04.12

  Pisk og gulrot må til for å unngå fremtidig trafikkkaos

  Prognosene fremover er sterk befolkningsvekst i byene og byområdene: Økonomisk vekst vil gi økt...

  Les mer
 • Snart foreligger et kostnadsoverslag for bro til Hidra i Flekkefjord
  av Torkelsen, Jan H., 20.04.12

  Tre leverte tilbud på Hidratunnelen

  Statens vegvesen hadde åpning av tilbud på hovedentreprisen for Hidratunnelen fredag. Da...

  Les mer
 • Bompengebelastningen svært ujevnt fordelt fra fylke til fylke
  av Torkelsen, Jan H., 10.04.12

  Periodar med høg luftforureining: - Byområda kan sjølv auka bompengetakstane

  Les mer
 • Kleppa: -Fylkeskommunane skal samla alle bompengeprosjekta sine i eit bompengeselskap
  av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

  Nye fylkespolitikere inn i styrene for bompengeselskapene i Vest-Agder

  Vest-Agder fylkeskommune har mottatt brev fra daglig leder i Kristiansand bompengeselskap AS, Lister...

  Les mer

Stor trafikkvekst i Listerbommene

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Målet er vekst i kollektivtrafikk og sykkelbruk

Fylkesordfører Bjørgulf Sverdrup Lund fra Aust-Agder tok utgangspunkt i Regionplan Agder 2020 og det som er beskrevet der om kollektivløftet, da han torsdag åpnet Kollektivkonferansen 2012 på Kilden i...

av admin, 01.01.01

Totimers frekvens på togtilbudet først i desember 2013

Hovedutvalget for Samferdsel, areal og miljø behandlet i slutten av mars en skisse til ny rutemodell for togtilbudet på Sørlandsbanen og stilte seg svært positiv til at NSB ønsker å styrke tilbudet...

av admin, 01.01.01