Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene har sendt inn en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman om endringer i reglementet for transporttjeneste for funksjonshemmede. Kleppe reagerer sterkt på at nye søkere som har fått sin funksjonsnedsettelse etter fylte 67 år som hovedregel ikke kommer inn under TT-ordningen og han oppfatter dette som en diskriminering. -Vil fylkesordføreren - som Demokratene - foreta en endring av reglementet på dette området, spør Kleppe. Fylkesordfører Damman opplyste i fylkestinget onsdag at fylkeskommunen nå er inne i det siste året av et forsøksprosjekt hvor det sees på sammenhengen mellom bestillingsruter og TT-tjenesten. I forsøket skulle det også sees på regelendringer i TT-ordningen som følge av tilrettelegging. -Jeg synes det er rimelig at dagens ordning får virke i noe mer tid enn den nå har gjort før en vurderer regelendringer.

Damman svarte videre at han vil be hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø foreta en gjennomgang av regelverket, men oppfordrer til at dette gjøres når resultatet av forsøksordningen foreligger og erfaringene med dagens reglement er noe mer fyldige. -Den gjennomgang som da kommer vil naturligvis også involvere eldrerådene, brukerorganisasjoner og andre som har forutsetninger for å ha synspunkter på ordningen, sa Damman.


av Torkelsen, Jan H., publisert 27. april 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Hilde Og Damman Undertegner Avtale Vedrørende Skoleanlegg I Søgne
  av jto, 03.12.19

  Viktige avtaler på plass for ny videregående skole i Søgne

  Les mer
 • Terje Damman Og Aleksander Lien Inngår Avtale
  av jto, 02.12.19

  Fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder har inngått avtale

  Les mer
 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer