Fylkestinget vil 24. april ta endelig stilling til om Vest-Agder fylkeskommune skal gi Fullriggeren Sørlandet en bankgaranti på inntil 7,5 millioner kroner for utføring av vedlikehold for klassing av skipet. Fylkesutvalget anbefalte i går at fylkestinget fatter en slik avgjørelse. Vest-Agder fylkeskommune er medstifter av Stiftelsen fullriggeren Sørlandet sammen med blant annet Kristiansand kommune. Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet mottar offentlige tilskudd fra Kristiansand kommune, Vest-Agder fylkeskommune og Kulturdepartementet. Fylkeskommunen har siden 2005 bidratt med vel 4,2 millioner kroner i driftstilskudd og to millioner kroner til rehabilitering av fullriggeren.

Fullriggeren Sørlandet er et av flere skip som er klasset i forhold til Veritas klassekrav av 1925. Å opprettholde klassingen er en forutsetning for å få seilingstillatelse. Det er gjennomført omfattende undersøkelser av Fullriggeren Sørlandet og det er funnet betydelige korrosjonsskader i skrog samt betydelig slitasje på deler av det tekniske og maskinelle utstyr, samt banjer, pentry og bysse. For fortsatt å kunne opprettholde klassingen, representere landsdelen og være et aktivt kulturminne må reparasjoner foretas. Å få en garanti for lån er avgjørende for å kunne gjennomføre de planlagte utbedringene og fortsatt være en ambassadør for landsdelen.

Det er anslått i søknaden om fylkeskommunal garanti at anbud på nødvendig vedlikehold bør ligge på maksimalt 37 millioner kroner, da er det tatt høyde for ikke kjente feil. Det er mulig Fullriggeren Sørlandet kan motta mer støtte enn forventet fra departement og også private. Dette skal trekkes fra garantien om det inntreffer.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. april 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer