Fylkesordfører Bjørgulf Sverdrup Lund fra Aust-Agder tok utgangspunkt i Regionplan Agder 2020 og det som er beskrevet der om kollektivløftet, da han torsdag åpnet Kollektivkonferansen 2012 på Kilden i Kristiansand. -Målet er at i 2020 har kollektivtrafikk og sykkelbruk fått en markert vekst. For å oppnå dette må vi få til en arealbruk som legger til rette for kollektivtrafikken. Vi må få et tilgjengelig og konkurransedyktig kollektivtilbud, sa Sverdrup Lund. Konferansen, som samlet rundt 100 deltakere, ble arrangert av de to fylkeskommunene på Agder og Areal- og transportsamarbeidet i Kristiansandsregionen.

Utgangspunktet for konferansen er at Sørlandet opplever sterk vekst. Kristiansandsregionen er en av de raskest voksende regionene i landet. Befolkningsveksten vil medføre betydelige utfordringer for trafikken dersom dette ikke møtes med kraftig forbedring av veier slik at bussene kommer frem. Også miljøet må vies stort hensyn.

Sverdrup Lund viste til at i forslaget til Nasjonal Transportplan for perioden 2014 til 2023 slås det fast at veksten i persontrafikken må tas av kollektivtrafikk, gåing og sykling. -Det må utarbeides og inngås forpliktende avtaler mellom stat, fylkeskommuner og kommuner for å få til effektive og bærekraftige løsninger. Det er også nødvendig at fylkeskommunene får økte ressurser for å kunne forbedre kollektivtilbudet, sa Bjørgulf Sverdrup Lund og konkluderte med at målene i Nasjonal Transportplan er godt i samsvar med målene som er satt opp i Regionplan Agder 2020

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer