Bompengefinansiering krev etter dagens regelverk samtykke frå Stortinget, og etter dagens føresegner i veglova og gjeldande praksis skal endringar i det fastsette bompengeopplegget leggjast fram for Stortinget for ny handsaming.


I det nye lovforslaget er det lagt til grunn at Samferdselsdepartementet skal fastsetja dei tidsdifferensierte bomepengetakstane. Fastsetting av tidsdifferensierte bompengetakstar vil skje etter at fylkeskommunen og den aktuelle kommunen har gjort vedtak om at verkemidlet skal vera tilgjengeleg. Avgjerd om bruken av tidsdifferensierte bompengetakstar i den einskilde situasjonen er lagt til kommunen og fylkeskommunen.


For fleire opplsyningar – sjå:Prop. 81 L (2011-2012) Endringar i veglova og vegtrafikkloven
av Torkelsen, Jan H., publisert 10. april 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer

Siste fra Politikk

 • KS Medaljører 2019
  av jto, 25.06.19

  Fire politikerveteraner hedret

  Les mer
 • Klubbe
  av jto, 18.06.19

  Alle fylkeskommuner skal ha råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

  Les mer
 • FT-web 0619
  av jto, 14.06.19

  Følg fylkestingets junimøte direkte på web-TV

  Les mer