Bompengefinansiering krev etter dagens regelverk samtykke frå Stortinget, og etter dagens føresegner i veglova og gjeldande praksis skal endringar i det fastsette bompengeopplegget leggjast fram for Stortinget for ny handsaming.


I det nye lovforslaget er det lagt til grunn at Samferdselsdepartementet skal fastsetja dei tidsdifferensierte bomepengetakstane. Fastsetting av tidsdifferensierte bompengetakstar vil skje etter at fylkeskommunen og den aktuelle kommunen har gjort vedtak om at verkemidlet skal vera tilgjengeleg. Avgjerd om bruken av tidsdifferensierte bompengetakstar i den einskilde situasjonen er lagt til kommunen og fylkeskommunen.


For fleire opplsyningar – sjå:Prop. 81 L (2011-2012) Endringar i veglova og vegtrafikkloven
av Torkelsen, Jan H., publisert 10. april 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi
  av ansk55, 19.09.19

  Ledig drosjeløyve i Kvinesdal kommune - utlysning september 2019

  Les mer
 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer

Siste fra Politikk

 • Fakta Om Det Nye Fylkestinget
  av jto, 16.09.19

  Fakta om det nye fylkestinget i Agder fylkeskommune

  Les mer
 • Valglogo
  av jto, 12.09.19

  Representantene i det nye fylkestinget

  Les mer
 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 11.09.19

  Valgresultat for fylkestingsvalget

  Les mer