Fylkeskonservatoren gjennomfører i disse dager en arkeologisk registrering ved Greipstad kirke i Songdalen, der kirkegården snart skal utvides. Det er gjort flere interessante funn av bosetningsspor fra jernalderen. Blant funnene er også dette fint dekorerte leirkarskåret fra romertid.

Det er videre funnet stolpehull fra bygninger, flere kokegroper, spor etter smiing og mulige graver. Undersøkelsene fortsetter i dagene som kommer.
Leirkarmaterialet er av samme typer som det tidligere er funnet mange av i Kristiansandsdistriktet, og som for en stor del er blitt produsert på Augland i Torridal.

av Stylegar, Frans-Arne, publisert 10. april 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer