Fylkeskonservatoren gjennomfører i disse dager en arkeologisk registrering ved Greipstad kirke i Songdalen, der kirkegården snart skal utvides. Det er gjort flere interessante funn av bosetningsspor fra jernalderen. Blant funnene er også dette fint dekorerte leirkarskåret fra romertid.

Det er videre funnet stolpehull fra bygninger, flere kokegroper, spor etter smiing og mulige graver. Undersøkelsene fortsetter i dagene som kommer.
Leirkarmaterialet er av samme typer som det tidligere er funnet mange av i Kristiansandsdistriktet, og som for en stor del er blitt produsert på Augland i Torridal.

av Stylegar, Frans-Arne, publisert 10. april 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer
 • Risøbank I Mandal
  av jto, 27.09.19

  Stabil virksomhet for Risøbank IKS i Mandal

  Les mer
 • Jury Fylkeskulturprisen 2019
  av jto, 26.09.19

  Juryen for fylkeskulturprisen og frivillighetsprisen for arbeid med barn og unge er oppnevnt

  Les mer