Fylkestingsrepresentant Sølvi Gjerdahl Thomassen (SV) skriver i en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman at helsefagarbeideren er den nye utdanningen som erstatter den tidligere hjelpepleierutdanningen på videregående skole. Samfunnet vil i årene som kommer ha et stort behov for flere helsefagarbeidere i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Til tross for dette behovet i dagens og i morgensdagens samfunn tar ikke Sørlandet Sykehus HF inn egne lærlinger som helsefagarbeidere. Det har vært inne enkelte lærlinger på praksisplasser som har vært betalt av kommunene. SV ber derfor om en redegjørelse fra fylkesordføreren om hvilke tiltak fylkeskommunen har satt i gang eller tenkt å sette i gang for å få Sørlandets Sykehus HF til å ta inn flere lærlinger som helsefagarbeidere.

Sølvi Gjerdahl Thomassen opplyser at helseforetakene har vært kritisert for ikke å benytte ordningen i tilstrekkelig grad. -De har nok tidlige vært skeptiske til både å ansatte ferdige helsefagarbeidere og til å påta seg selvstendig kontraktansvar for lærlinger. De har ment at denne yrkesgruppe er mest aktuell i primærhelsetjenesten, og at kommunehelsetjenesten derfor burde ha bedre mulighet til å gi lærlinger tilpassede oppgaver. Dette er nå heldigvis i endring. Flere og flere innser at vi vil trenge langt flere helsefagarbeidere for å takle morgendagens utfordringer også i spesialisthelsetjenesten, skriver hun.

-Helse Sør-Øst RHF signaliserer nå overfor helseforetakene at det skal etableres et tilstrekkelig antall læreplasser innenfor helsefagarbeiderutdanningen. Dette er jo et veldig positivt signal som utdanningsavdelingen i fylkeskommunen må jobbe med. Som fylkespolitikere har vi også et ansvar for at den arbeidskraften vi trenger for framtiden blir utdannet, skriver Gjerdahl Thomassen.

av admin, publisert 13. april 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • KS Medaljører 2019
  av jto, 25.06.19

  Fire politikerveteraner hedret

  Les mer
 • Klubbe
  av jto, 18.06.19

  Alle fylkeskommuner skal ha råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

  Les mer
 • FT-web 0619
  av jto, 14.06.19

  Følg fylkestingets junimøte direkte på web-TV

  Les mer