Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble i forrige uke orientert om at arbeidet med en tilrettelagt sti mellom museumsanlegget på Nordberg Fort og helleristningsfeltet på Penne på Lista starter opp nå i begynnelsen av april. Stien skal være ferdig til å bli tatt i bruk i begynnelsen av juni. En drivkraft bak prosjektet har vært Prosjektet "Sørnorsk Kystnatur" . Sentralt i arbeidet står Karl Endre Igland. Han opplyser at stien har blitt mulig etter at fylkeskommunen har bidratt til å få til og samtidig finansiere en korridor gjennom grunnen til en grunneier i området. Det er "Sørnorsk Kystnatur" som besørger finansieringen av stien som vil koste rundt 200 000 kroner. På sikt arbeides det med å få anlagt en sti helt fra Nordberg til Lista fyr, opplyser Igland.

Prosjektet "Sørnorsk Kystnatur" skal stimulere til verdiskaping gjennom bruk av verneområder ved kysten i Listerregionen i Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal og Lyngdal kommuner. Verneområdene byr på et bredt spekter av naturkvaliteter og kulturminner som er lett tilgjengelige innenfor korte avstander.

Listerkysten skal være en arena for forskning, bygging av kompetanse og formidling av kunnskap med fokus på natur og reiseliv. Et mål med prosjektet er å friste flere til å besøke regionen, skape nye produkter for reiselivet og ta bedre vare på naturkvalitetene. Ved å legge til rette for naturopplevelser og skjøtsel skal prosjektet stimulere til økt verdiskapning og bevaring av naturarven.

Les mer om prosjektet på: www.sorlandskysten.no

av admin, publisert 3. april 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer