Hovedutvalget for Samferdsel, areal og miljø behandlet i slutten av mars en skisse til ny rutemodell for togtilbudet på Sørlandsbanen og stilte seg svært positiv til at NSB ønsker å styrke tilbudet med økt frekvens til to-times avganger. NSB hadde tenkt at det nye ruteopplegget skulle iverksettes i år, men det ble i hovedutvalgsmøtet opplyst at NSB kan finne det nødvendig å forskyve dette. Det foreslåtte ruteplankonseptet er gjennomgått i detalj med Jernbaneverket, både med hensyn til kryssingsmønster og i forhold til godstrafikken. Denne dialogen konkludert med at desember 2013 nok er en mer realistisk tidshorisont. Hovedutvalget vedtok imidlertid enstemmig at Vest-Agder fylkeskommune ber NSB gjennomføre ruteomleggingen fra desember 2012. På en togkonferanse i Kristiansand mandag opplyste direktør for strategi- og forretningsutvikling i NSB Arne Fosen, at iverksettelsen blir i desember 2013 dersom Samferdselsdepartementet endrer sin bestilling os NSB tilsvarende.

Togets markedsandel stagnerer og synker. NSB ser det som nødvendig å gjøre grep for å bedre togets konkurransekraft. NSB ønsker i den sammenheng å videreutvikle rutetilbudet på Sørlandsbanen og ser potensialet for økt antall passasjerer gjennom økt frekvens og et mer oversiktlig rutetilbud. Fosen opplyste at sovevogntilbudet fra Kristiansand vi opphøre. En vil for øvrig benytte Signaturtog på Sørlandsbanen.

Fosen opplyste videre at godstogene på Sørlandsbanen mellom Stavanger og Oslo i hovedsak er konkurransedyktig. Det er behov for å ruste opp strømforsyningen mellom Kristiansand og Stavanger. Det er også viktig å få forlenget krysningsspor fra 450 til 600 meter. Han anså også havnespor i Kristiansand som interessant dersom det kan skape grunnlag for egne godstogavganger mellom Kristiansand og Oslo.


av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer

Siste fra Utdanning

 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer
 • KKG Konferanse
  av jto, 29.10.19

  KKG lager møteplass for lærlinger og bedrifter

  Les mer