Hovedutvalget for Samferdsel, areal og miljø behandlet i slutten av mars en skisse til ny rutemodell for togtilbudet på Sørlandsbanen og stilte seg svært positiv til at NSB ønsker å styrke tilbudet med økt frekvens til to-times avganger. NSB hadde tenkt at det nye ruteopplegget skulle iverksettes i år, men det ble i hovedutvalgsmøtet opplyst at NSB kan finne det nødvendig å forskyve dette. Det foreslåtte ruteplankonseptet er gjennomgått i detalj med Jernbaneverket, både med hensyn til kryssingsmønster og i forhold til godstrafikken. Denne dialogen konkludert med at desember 2013 nok er en mer realistisk tidshorisont. Hovedutvalget vedtok imidlertid enstemmig at Vest-Agder fylkeskommune ber NSB gjennomføre ruteomleggingen fra desember 2012. På en togkonferanse i Kristiansand mandag opplyste direktør for strategi- og forretningsutvikling i NSB Arne Fosen, at iverksettelsen blir i desember 2013 dersom Samferdselsdepartementet endrer sin bestilling os NSB tilsvarende.

Togets markedsandel stagnerer og synker. NSB ser det som nødvendig å gjøre grep for å bedre togets konkurransekraft. NSB ønsker i den sammenheng å videreutvikle rutetilbudet på Sørlandsbanen og ser potensialet for økt antall passasjerer gjennom økt frekvens og et mer oversiktlig rutetilbud. Fosen opplyste at sovevogntilbudet fra Kristiansand vi opphøre. En vil for øvrig benytte Signaturtog på Sørlandsbanen.

Fosen opplyste videre at godstogene på Sørlandsbanen mellom Stavanger og Oslo i hovedsak er konkurransedyktig. Det er behov for å ruste opp strømforsyningen mellom Kristiansand og Stavanger. Det er også viktig å få forlenget krysningsspor fra 450 til 600 meter. Han anså også havnespor i Kristiansand som interessant dersom det kan skape grunnlag for egne godstogavganger mellom Kristiansand og Oslo.


av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer

Siste fra Utdanning

 • Førerkort
  av jto, 25.06.19

  Enkelte kjøretimer blir ikke lenger regnet med i fraværsgrensen

  Les mer
 • Gratis Sommerkurs I 2019
  av jto, 05.06.19

  Gratis sommerkurs i matematikk og naturfag 2019

  Les mer
 • Datamus
  av jto, 22.05.19

  Vest-Agder får digital skolehelsetjeneste fra høsten

  Les mer