Tradisjonsbåtregisteret er et prosjekt som har som målsetting å få oversikt over bestanden av norske tradisjonsbåter. Det er mange år siden de åpne båtene for årer og seil var arbeidsredskaper i kampen for tilværelsen og siden overgangen til andre redskaper har antallet sunket. Nasjonal verneplan for fartøyer 2010-2017 inkluderer de åpne båtene fra færing opp til jekt. Når vi kjenner bestanden vil det være lettere å avgjøre hvilke enkeltbåter som kan vernes ut fra hvilke som best representerer mangfoldet.

Riksantikvaren finansierer prosjektet sammen med Forbundet KYSTEN. Museumsbåtene vil etter hvert finne veien til lokalhistoriewiki.no og inngå i samme database som de båtene som blir registrert av forbundets medlemmer og andre. Hele landet skal med, og alle eldre båter er velkommen til å registreres. Det oppfordres spesielt til at klinkbygde farkoster blir registrert. Klinkteknikken regnes av mange for å være en skandinavisk oppfinnelse og har vært med oss i tusentalls år. Klinkbygging er unikt i så måte, da mye vi ellers har er importert.

En vil gjerne ha med både originale båter og kopibygg. Det er ingen nedre aldersgrense. Ellers står de som vil registrere, fritt til å skrive hva som helst om båtene.
Les om båtene som hører hjemme i Vest-Agder her.

av Stylegar, Frans-Arne, publisert 3. april 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer
 • Risøbank I Mandal
  av jto, 27.09.19

  Stabil virksomhet for Risøbank IKS i Mandal

  Les mer
 • Jury Fylkeskulturprisen 2019
  av jto, 26.09.19

  Juryen for fylkeskulturprisen og frivillighetsprisen for arbeid med barn og unge er oppnevnt

  Les mer