Fylkesordfører Terje Damman rettet i sin tale til Høyres landsmøte søkelyset på globale klimautfordringer med vinkling mot regionens bidrag. -Jeg ønsker å sette fokus på de globale klimautfordringene og hva vi lokalt og regionalt kan bidra med i dette arbeidet. Utfordringene kan bare løses gjennom internasjonalt samarbeid, men hver og en av oss har en plikt til å bidra med det vi kan lokalt. På Agder har vi en felles regionplan for fylkene Aust-Agder og Vest-Agder - Regionsplan Agder 2020, hvor vi sier hvor vi vil være i 2020. Agder fremstår som en sterk og samlet landsdel. Ett av de fem satsningsområdene er klima, sa Damman.

-Vi ønsker å være en internasjonal ledende region for klimavennlig produksjon og distribusjon av fornybar energi gjennom utbygging av ny, fornybar energi samt tilrettelegging av miljøvennlig energi ut til kontinentet. Tyskland har spesiell interesse og fokus på dette og peker på at Lister, en av regionene i Vest-Agder kan bli en del av Europas grønne batteri. Kraft-utvekslingskabler og utbygging av pumpekraftverk er et viktig element i dette bildet. Europas overskuddskraft kan lagres i våre kraftmagasiner.

Han viste videre til en svært innovativ aluminiumsindustri som har gjort Vest-Agder til et stort eksportfylke og som også fremstiller byggeklossene i form av mineraler og metaller som trengs for å lage fremtidens lavenergisamfunn.

-Men for å få dette til og for å gjøre det interessant for lokalsamfunnene å bidra er følgende viktig:. Den kraftkrevende industrien må få konkurransevilkår som gjør den konkurransedyktig internasjonalt. Gjennom konsesjoner til utbygging og kraftutvikling må det legges føringer som gir varige verdier tilbake til lokalsamfunnene som en kompensasjon for de naturinngrep som gjøres. Prinsippet om en verdifordeling mellom kraftverkene, lokalsamfunn og stat må videreføres slik at lokalsamfunnene får sin rettmessige andel av verdiøkningen, sa Damman..


av Torkelsen, Jan H., publisert 8. mai 2012 | Skriv ut siden