Det er fortsatt mange som studerer ved en fagskole i Norge. Siden nettskolene ikke er inkludert i tallene for fagskolene i 2011, noe de var i 2010, er ikke tallene for de to årene direkte sammenlignbare. Sett bort fra deltakere på nettskoler var det nærmere 12 000 studenter ved fagskoler i 2011 viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Rundt 60 prosent av disse deltakerne var menn. Det største fagfeltet var naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag som samlet sett hadde over 5 500 studenter. Her var andelen menn 95 prosent. Det nest største fagfeltet var humanistiske og estetiske fag med vel 2 600 studenter. Her er kvinnene i flertall med 65 prosent av studentmassen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. mai 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Eksamensforberedende Kurs H 19
  av jto, 09.09.19

  Gratis eksamensforberedende kurs i høst

  Les mer
 • Skoledebatter
  av jto, 26.08.19

  Skoledebattene er i gang

  Les mer
 • Skolefrokost I Vennesla
  av jto, 21.08.19

  METTET 400

  Les mer