• Fylkeskommunen innfører toårige asfaltkontrakter
  av Torkelsen, Jan H., 31.05.12

  Samferdselspolitikerne vil ha mer asfaltering av grusveier

  Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i går diskuterte i dag strategien som skal legges til...

  Les mer
 • Utbedringer på bybroen i Flekkefjord
  av Torkelsen, Jan H., 31.05.12

  340 millioner må til for å fjerne forfall på bruer, ferjekaier og tunneler i Vest-Agder

  Statens vegvesen har gjennomført en kartlegging av hvor mye det vil koste å fjerne forfall og gjøre...

  Les mer
 • Fylkestinget vil ha i gang forhandlinger om Bypakke Kristiansandsregionen
  av Torkelsen, Jan H., 30.05.12

  Vil ha innledet forhandlinger med statlige samferdselsmyndigheter om Bypakke Kristiansand

  Les mer
 • Regional vekst og utvikling forutsetter bedre veistandard
  av Torkelsen, Jan H., 24.05.12

  Regional vekst og utvikling forutsetter bedre veistandard

  -Vest-Agder er eksportfylke nummer en i Norge. Hele 16 prosent av arbeidsstokken er sysselsatt i...

  Les mer
 • Veidirektøren. -Vi kan skape god infrastruktur innen 20 år
  av Torkelsen, Jan H., 23.05.12

  Veidirektøren. -Vi kan skape god infrastruktur innen 20 år

  I to dager denne uken har rundt 200 deltakere vært samlet til Nasjonal Veikonferanse 2012 i...

  Les mer
 • Storstilt åpning av toppmodernisert togstasjon på Nodeland i Songdalen
  av Torkelsen, Jan H., 23.05.12

  Storstilt åpning av toppmodernisert togstasjon på Nodeland i Songdalen

  - Nodeland stasjon er et eksempel på hvordan jernbanestasjoner skal utbygges flere steder i landet,...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 23.05.12

  Ambisiøs og optimistisk samferdselsminister om fremtidens vei-Norge

  Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa vil ha tipp topp veier i Norge i løpet av 20 år. Det...

  Les mer
 • Aldri tidligere har piggfriandelen vært høyere i Kristiansandsregionen
  av Torkelsen, Jan H., 22.05.12

  Ny rapport om finansierings- og organisasjonsformer for transportinfrastruktur

  Les mer
 • Westermoen solgte SørVestbaneprosjektet på KrF-landsmøtet
  av Torkelsen, Jan H., 21.05.12

  Det vil være kostnadseffektivt å forlenge jernbanens dobbeltspor fra Langemyr til Dalane i Kristiansand

  I forslaget til Nasjonal transportplan 2014 – 2023 er det avsatt midler til tiltak som sikrer bedre...

  Les mer

Flere trafikkskadde personer i Vest-Agder i år

Statistisk sentralbyrå har nå presentert tall over hvor mange som ble skadet eller drept i løpet av årets fire første måneder. Tallene viser en økning i antall trafikkskadde i år i forhold til samme...

av Torkelsen, Jan H., 16.05.12

Regionen krever firefelts møtefri E-39

-En samlet region krever fire-felts møtefri vei. Det kreves at alle nye veistrekninger planlegges som møtefri vei og uten farlige standardsprang. Regionen fastholder at veitraseen som velges må...

av admin, 15.05.12

Konkurransetilsynet vil la alle som vil bli drosjeeier i de store byene

I et innlegg på en konferanse i Bergen i dag tar Øyvind Nilssen, rådgiver i Konkurransetilsynet, til orde for at alle som vil bli drosjeeier i de store byene skal gis anledning til det....

av admin, 15.05.12

Landsdelen slutter opp om Kjevik

Areal- og transportplanutvalget for Kristiansandsregionen sluttet seg i sist møte til en høringsuttalelse til Nasjonal Transportplan hvor fremtiden for Kristiansand lufthavn Kjevik var tema. Utvalget...

av Torkelsen, Jan H., 15.05.12

Vil ha 65 prosent økt økonomisk bevilgningsramme til samferdselsformål

Areal- og transportplanutvalget for Kristiansandsregionen behandlet nylig en høringsuttalelse til transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan for perioden 2014 til 2023 (NTP). Et sentralt...

av Torkelsen, Jan H., 15.05.12

Sørvestbanen må få en helhetlig finansiering og stå ferdig i 2030

Jernbaneforum Sør har nå avsendt en høringsuttalelse til Høyhastighetsutredningen, Konseptvalgutredningen for InterCity og samferdselsetatenes forslag til Nasjonal transportplan. Oppsummert uttaler...

av admin, 14.05.12

Fylkesvei 987 Brokke - Suleskar åpnes søndag 20. mai klokken 12.00

Det arbeides for tiden betydelig i fjellheimen i Øvre Sirdal. I dag starter Risa i Sirdal mandag med snørydding på fylkesveien mellom Sirdal og Brokke i vernesonen over til Setesdal. Åpning er satt...

av Torkelsen, Jan H., 10.05.12

Jernbaneverket foreslår endringer i stasjonsstrukturen - Breland kan bli nedlagt

Best mulig togtilbud for flest mulig, men dårligere for noen. Jernbaneverket foreslår i en ny rapport å legge ned 31 stasjoner. De fleste stasjonene er små holdeplasser med svært få reisende og en lav...

av Torkelsen, Jan H., 08.05.12

Kostnadene for veganlegg fortsetter å øke

Byggekostnadene for veganlegg økte med 1,2 prosent fra fjerde kvartal 2011 til første kvartal 2012. Materialkostnadene økte med 2,5 prosent, mens arbeidskraft- og maskinkostnadene steg med respektive...

av Torkelsen, Jan H., 03.05.12

Kvalitetssikringsrapport anbefaler midtrekkverk-utbygging av ny E-39

Vista Analyse AS og Holte Consulting har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet gjennomført en kvalitetssikring av konseptvalgutredningen for E39 mellom Søgne og Ålgård. I rapporten anbefales det at...

av Torkelsen, Jan H., 02.05.12

Fylkeskommunen støtter Lindesnes kommunes forslag om firefelts E-39 utbygging

Fylkesutvalget anbefale i dag at Lindesnes kommunes forslag til reguleringsplan for ny E-39 mellom Livold og Fardal vedtas nå. Dette for å komme i posisjon til bevilgning i NTP for perioden 2014-23....

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01