• Midt-Agder Friluftsråd deler ut stimuleringsmidler
  av Torkelsen, Jan H., 24.05.12

  Midt-Agder Friluftsråd deler ut stimuleringsmidler

  Midt-Agder Friluftsråd har for 2012 til rådighet 100 000 kroner i stimuleringsmidler til mindre...

  Les mer
 • Fremtidsbygda 2012 arrangeres på Byremo 10. mai
  av Torkelsen, Jan H. og Roar Werner Vangsnes, Distriktsenteret, 16.05.12

  Framtidsbygda - viktig møteplass på Agder

  Den regionale partnerskapen i begge Agderfylka har dei siste fem åra skapt ein møteplass for...

  Les mer
 • Vil ha økt budsjettramme til riksveger i 2013
  av Torkelsen, Jan H., 03.05.12

  300 0000 kroner i tilskudd til viltformål er nå fordelt

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø fordelte i forrige uke de midlene Vest-Agder...

  Les mer
 • Åseral planlegger satsing på helårs løypenett i Ljosland-Bortelid-området
  av Torkelsen, Jan H., 03.05.12

  Åseral planlegger satsing på helårs løypenett i Ljosland-Bortelid-området

  Åseral kommune har meldt oppstart av arbeidet med en kommunedelplan for friluftsliv. Formålet med...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 03.05.12

  Fylkeskommunen med på fremtidsrettet planleggingsopplegg for boligområde i Lindesnes

  Lindesnes kommune har søkt fylkeskommunen om tilskudd til gjennomføring av en forstudie til...

  Les mer
 • Stort behov for statlig medvirkning til sikring og tilrettelegging for friluftsliv i fylket
  av Torkelsen, Jan H., 02.05.12

  Stort behov for statlig medvirkning til sikring og tilrettelegging for friluftsliv i fylket

  Les mer
 • Fylkespolitisk interesse for å finne en akseptabel utbyggingsløsning for Hunsøya i Vennesla
  av Torkelsen, Jan H., 02.05.12

  Fylkespolitisk interesse for å finne en akseptabel utbyggingsløsning for Hunsøya i Vennesla

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besøkte i dag Vennesla for blant annet å befare Hunsøya,...

  Les mer