Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa vil ha tipp topp veier i Norge i løpet av 20 år. Det fortalte hun nærmere 200 deltakere på en nasjonal veikonferanse i Kristiansand i går. -Etter flere år med lave rammer er det mange veier med for dårlig standard rundt i landet. Det er imidlertid skjedd et taktskifte i løpet av de seneste årene. Aktiviteten på veianleggsfronten er stor for tiden, sa hun samtidig som hun opplyste om at regjeringen har høye ambisjoner for Nasjonal Transportplan som skal rulleres neste år.

Kleppa måtte medgi at en utbedring av veiene i landet ikke vil kunne skje over natten. -Det er mye som står igjen, sa hun. På resepten for å få til utbedring trakk hun frem flere viktige tiltak. De økonomiske rammene til veier må økes. Planleggingen av veiprosjekter må bli mer effektiv. Midlene som er tilgjengelige må benyttes smartere.

Hun viste til at de økonomiske rammene stadig er økt. Når det gjelder veiplanlegging viste hun til at det for tiden i snitt medgår rundt ti år til å planlegge et veianlegg. -Det er for mye. Dagens planleggingsregime oppleves av mange som en hinderløye, sa hun. Hun tok til orde for at det må innføres tidsfrister, bedre samordning i statsapparatet og at det må kunne utføres parallelt arbeid i planarbeidet i stat, fylkeskommuner og kommuner.

-Midlene må utnyttes smartere. Vi må få mest mulig vei for pengene. Vi ser oss nå om etter metoder som kan gi forutsigbar finansiering, sa Kleppa som også pekte på effektiviseringsmuligheten som ligger i å bygge mer sammenhengende over lengre strekninger og å gjennomføre anleggsarbeidene raskere.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. mai 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer