-Regjeringen satser mye på arbeidet mot mobbing, og vi vil fortsatt ha stort trykk på dette framover. Likevel er det på den enkelte skole og i den enkelte kommune og fylkeskommune jobben må gjøres. Her vil jeg utfordre hver eneste skoleeier, rektor og lærer til å gå bak tallene fra Elevundersøkelsen og finne ut hvor ”skoen trykker”. Og så må de gjøre noe med det! Elever skal trives både faglig og sosialt. Høy trivsel på skolen bidrar til motiverte elever, mindre fravær og kan derfor også være med på å hindre frafall fra videregående skole, sier statsråden

Statsråden oppfordrer spesielt kommunestyrene til å bruke Elevundersøkelsen når de skal diskutere utdanning og oppvekstvilkår i sin kommune. – Hele lokalsamfunnet må samarbeide for at elever ikke skal oppleve mobbing eller diskriminering, oppfordrer Kristin Halvorsen. Hun trekker blant annet fram Kristiansand kommune som ble i Høyesterett dømt til å betale erstatning i en mobbesak. I dag arbeider kommunen systematisk for å følge opp sine skoler for å forebygge mobbing og hindre at det vil komme nye saker i framtida.

Fra sentralt hold vil regjeringen fortsette arbeidet for et godt læringsmiljø gjennom en rekke tiltak:

Fylkesmennene vil fortsette tilsynet med elevenes psykososiale miljø.

Et nytt Manifest mot mobbing ble underskrevet av regjeringen og sentrale nasjonale parter i januar 2011. Gjennom manifestet forplikter partene seg til å arbeide sammen mot mobbing. Over 330 ordførere har hittil signert lokale manifest.

Satsingen Bedre Læringsmiljø ble lansert i 2009. Satsingen er 5-årig og inneholder et omfattende veiledningsmateriell til bruk for skoleeier og skoler i arbeidet med læringsmiljøet. Materiellet tar for seg sentrale områder som klasseledelse, samarbeid hjem-skole og mobbing. Satsingen vil evalueres.

Departementet vil fortsatt gi støtte til mobbeprogrammer. Det er utarbeidet en ny modell for tildeling av støtte, hvor det er en åpen søknadsprosess og et sett med kriterier må oppfylles for at programmene skal kunne motta støtte. Kunnskapsdepartementet er i tillegg i gang med å vurdere endringer i regelverket for å styrke elevenes rettsikkerhet på mobbefeltet. Tiltak som blant annet blir vurdert er endringer i bevisbyrdereglene og foreldelsesfrister.

Les mer om Elevundersøkelsen

Pressemelding fra Utdanningsdirektoratet

Les mer om arbeidet mot mobbing

Les mer om Manifest mot mobbing


av Torkelsen, Jan H., publisert 23. mai 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer