Det kaller Kristin Tofte Andresen jobben som assisterende fylkesrådmann i Vest-Agder fylkeskommune. I dag ble det kjent at hun har fått jobben og takket ja til stillingen. Kristin Tofte Andresen kommer fra stillingen som organisasjonsdirektør i Kristiansand kommune. Kristin Tofte Andersen starter i Vest-Agder fylkeskommune ca. 1. september og overtar etter Tore Berntsen som går av for alderspensjon.

Tofte Andresen har tidligere hatt flere lederstillinger i Kristiansand og Songdalen kommune. – Jeg har lang ledererfaring fra kommunal sektor. Jeg tror det er fint å ha kunnskap både fra Kristiansand, som er fylkets største kommune og fra Songdalen som har litt andre utfordringer. Så bor jeg i en tredje kommune, Søgne. Det å drive regional utvikling ser jeg på som veldig spennende, det å kunne tenke mer langsiktig og overordnet, forklarer hun.

-Jeg gleder meg også veldig til å bli bedre kjent med Vest-Agder fylkeskommune, sier Tofte Andresen, som forteller at hun i sin nåværende jobb har fått kjennskap til fylkeskommunen. –Jeg har et veldig positivt bilde av fylkeskommunen og dens ledere. Dere har en tydelig og profilert leder i fylkesrådmann Tine Sundtoft. Hun er levende opptatt av å utvikle landsdelen. Det var en viktig grunn for å søke jobben, avslutter hun.

Assisterende fylkesrådmann har det overordnede ansvar for koordinering av stab- og støttefunksjoner i fylkeskommunen som har som visjon å være en «drivkraft for utvikling» gjennom målene satt i Regionplan Agder 2020.

av Cheryl Macdonald, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden