Konsulentfirmaet Nivi har nå presentert sin rapport hvor de har vurdert at fire kommuner i Aust-Agder har søkt Kommunal- og regionaldepartementet om å bli overført til Vest-Agder. Rapporten legger opp fire alternative løsninger. Et er overføring av alle søkerkommunene til Vest-Agder. Et annet er overføring av alle søkerkommunene, unntatt Evje og Hornnes kommune til Vest-Agder. Et tredje er å ta hensyn til folkemeningen i Aust-Agder, men ikke de lokale folkemeningene i søkerkommunene ved å opprettholde dagens fylkesgrense. Et fjerde alternativ er fylkessammenslåing. Forskerne i NIVI gir ingen anbefaling for hvilken løsning de mener vil være den beste.

Lillesand, Birkenes, Iveland og Evje og Hornnes i Aust-Agder søkte høsten 2011 om overflytting til Vest-Agder med bakgrunn i folkeavstemninger og kommunestyrevedtak. For å få kartlagt konsekvenser av en ev grensejustering avgjorde Kommunal- og regionaldepartementet høsten 2011, at det skulle gjennomføres en utredning som kartlegger konsekvensene av en grensejustering for søkerkommunene, øvrige kommuner i begge fylker, fylkeskommunene og regional statsforvaltning. Rapporten som nå foreligger utgjør denne utredningen.

Du kan lese hele rapporten her.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. mai 2012 | Skriv ut siden