Det var totalt 263 000 personer i videregående opplæring, og av disse gikk 195 500 elever på videregående skoler. Fordelingen på de ulike studieretningene/utdanningsprogrammene er nokså lik som foregående år. Det er 2 000 flere deltakere på studiespesialisering, hvorav antallet som går på påbygging utgjør en stor del av økningen. Totalt sett var det 95 500 deltakere på studiespesialisering i 2011.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden