Nå sender Kommunaldepartementet rapporten om søknadene om fylkesbytte fra fire Aust-Agder-kommuner på høring. Det er kommunene: Evje og Hornnes, Iveland, Birkenes og Lillesand som har søkt departementet om å bytte fylke fordi flertallet i befolkningen i Aust-Agder stemte nei til fylkessammenslåing i en folkeavstemning. Rapporten skal på høring til kommunene, fylkeskommunene, KS, NHO, fylkesmennene og lokale partier, skriver Nationen.

Rapporten, utført av Nivi, på oppdrag av Kommunaldepartementet, skisserer fire løsninger til søknadene.
* Alle kommunene blir en del av Vest-Agder
* Iveland, Birkenes og Lillesand blir en del av Vest-Agder, mens Evje og Hornes blir i Aust-Agder.
* Fylkesgrensen blir som i dag.
* Aust-Agder og Vest-Agder blir slått sammen i ett fylke.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. mai 2012 | Skriv ut siden