KVS Lyngdal AS søker fra skoleåret 2013/2014 om godkjenning etter privatskoleloven til å etablere 90 nye elevplasser innen programområdet studiespesialisering. Skolen er i dag godkjent for 300 elevplasser innen Naturbruk, Idrettsfag, IKT-servicefag og VG3 påbygg. Fylkesrådmannen foreslo ikke å anbefale godkjenning. Hovedutvalg for kultur og utdanning besluttet imidlertid i dag, etter forslag fra KrF å støtte skolen søknad om etablering av 90 nye plasser. Representantene fra H, FrP og SP støttet KrF’s forslag. Mindretallet, bestående av representantene fra AP og SV, stemte for fylkesrådmannens forslag.

Hovedutvalget uttrykte seg positivt til KVS Lyngdal AS sitt tilbud og viser til at når 100 av 250 elever kommer fra andre fylker i landet sier det noe om skolens omdømme.

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. mai 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Eksamensforberedende Kurs H 19
  av jto, 09.09.19

  Gratis eksamensforberedende kurs i høst

  Les mer
 • Skoledebatter
  av jto, 26.08.19

  Skoledebattene er i gang

  Les mer
 • Skolefrokost I Vennesla
  av jto, 21.08.19

  METTET 400

  Les mer