Kristiansand Montessoriskole søker fra skoleåret 2013/2014 om godkjenning etter privatskoleloven til å etablere en ny videregående skole i området ved UiA/Gimle eller i Kristiansand sentrum. Det søkes om 360 elevplasser innen programområdet studiespesialisering. Det planlegges en gradvis opptrapping til fire paralleller på hvert årstrinn. I tillegg søkes det om 30 elevplasser på VG3 påbygging til generell studiekompetanse. Hovedutvalg for kultur og utdanning sluttet seg i dag til et forslag fra fylkesrådmann Tine Sundtoft om å ikke anbefale godkjenning av skolen av hensyn til negative konsekvenser for skolestrukturen.

Fylkesrådmannen vurderer det slik at en godkjenning av Montessoriskolen, studiespesialisering vil få negative konsekvenser på skolestrukturen i Kristiansand- og Vennesla regionen. Elevplassene til studiespesialisering er allerede i dag godt tilpasset søkertallet. Et nytt tilbud i Kristiansand vil redusere antall søkere til de eksisterende skolene og bidra til å redusere fagbredden for elevene innen programområdet.

Spesielt de kombinerte skolene Tangen videregående skole og Kvadraturen skolesenter står i fare for å miste søkere ved en etablering av Montessoriskolen. I dag oppgir skolene at studiespesialisering ved de nevnte skolene gir en god blanding av elever med ulike interesser og ferdigheter.

En særskilt utfordring er arbeidet med å beholde søkere til to paralleller ved Vennesla videregående skole. Vennesla kommune prioriterer tilbud om studiespesialisering i egen kommune meget høyt som et tiltak for å bedre levekårsindeksen. Ved en etablering av Montessoriskolen kan en negativ konsekvens være at en reduksjon av studiespesialisering ved Vennesla videregående skole.

Antall skoleplasser til Vg3 påbygg er i dag godt tilpasset antall søkere. Et nytt tilbud vil redusere antall søkere til de eksisterende skolene. I dag er det en økende bevisstgjøring omkring den store prosenten som ikke består Vg3 påbygg. Målsetting om at flere skal gjennomføre og bestå videregående opplæring har i Vest-Agder og på landsbasis ført til en bevisstgjøring om en fremtidig reduksjon i antall klasser på Vg3 påbygg. Fylkesrådmannen vurderer at et nytt tilbud innen Vg3 påbygg kan få negative konsekvenser i arbeidet med å få flere elever til å fullføre og bestå.

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer
 • KKG Konferanse
  av jto, 29.10.19

  KKG lager møteplass for lærlinger og bedrifter

  Les mer