Lindesnes kommune har søkt fylkeskommunen om tilskudd til gjennomføring av en forstudie til planlegging av et nytt boligområde på Vallemoen like nord for Vigeland sentrum. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø imøtekom onsdag søknaden om 150 000 kroner. Kommunen har sterkt ønske om å legge grunnlaget for gode boligområder gjennom områdereguleringen. Med bakgrunn i at det er krav om høy utnyttelse i dette området, så kan det være utfordrende. Det skal både være mange boenheter samtidig som kravet ti grøntområder og uteområder med tilgang for alle skal ivaretas. I den sammenheng har kommunen sett på muligheten for å gjennomføre en mulighetsstudie som et forarbeid til kommende områderegulering. Prosjektet er tenkt å ende ut i en rapport som skal ligge ved kommende områderegulering og brukes ved utarbeidelse av detaljreguleringer.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. mai 2012 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)

Siste fra Plan og miljø

 • Skibmannsheia
  av jto, 04.09.19

  Bidrar til å utvikle Skibmannsheia i Lindesnes til regionalt turmål

  Les mer
 • Forsideutsnitt Kommuneplan Lindesnes
  av jto, 30.08.19

  Positiv anbefaling av forslag til kommuneplanens samfunnsdel for nye Lindesnes

  Les mer
 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer