Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besøkte i dag Vennesla for blant annet å befare Hunsøya, hvor nedlagte Hunsfos Fabrikk utgjør en del av arealet. Vennesla kommune har oversendt forslag til en reguleringsplan til fylkeskommunen til offentlig ettersyn. Planområdet, som ligger like syd for Vennesla sentrum, omfatter nordre og østre del av Hunsøya samt et areal i elva. Hovedutvalget valgte i dag å støtte et forslag fra fylkesrådmannen som inneholder flere innsigelser. Utvalget la samtidig inn et nytt enstemmig vedtakspunkt hvor det viser positiv interesse av å finne frem til en akseptabel løsning. Det innebærer at fylkeskommunens meklingsutvalg, sammen med administrasjonen, ønsker å få avholde et drøftingsmøte med kommunen snarest mulig.

Reguleringsplanen legger opp til etablering av boligbebyggelse, forretning, industri samt ulike sentrumsformål som blant annet svømmehall, hotell..Det legges opp til en høy utnyttelse av arealene.

Innledningsvis i vedtaket i hovedutvalget i dag uttrykkes det at Hunsøya representerer en unik mulighet når det gjelder videre utvikling av sentrumsområdet i Vennesla i lang tid fremover. Det er derfor viktig at de løsningene som nå velges utnytter områdets muligheter og kvaliteter og at en sikrer en best mulig og mest mulig fremtidsrettet utvikling av arealene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. mai 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Skibmannsheia
  av jto, 04.09.19

  Bidrar til å utvikle Skibmannsheia i Lindesnes til regionalt turmål

  Les mer
 • Forsideutsnitt Kommuneplan Lindesnes
  av jto, 30.08.19

  Positiv anbefaling av forslag til kommuneplanens samfunnsdel for nye Lindesnes

  Les mer
 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer