Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besøkte i dag Vennesla for blant annet å befare Hunsøya, hvor nedlagte Hunsfos Fabrikk utgjør en del av arealet. Vennesla kommune har oversendt forslag til en reguleringsplan til fylkeskommunen til offentlig ettersyn. Planområdet, som ligger like syd for Vennesla sentrum, omfatter nordre og østre del av Hunsøya samt et areal i elva. Hovedutvalget valgte i dag å støtte et forslag fra fylkesrådmannen som inneholder flere innsigelser. Utvalget la samtidig inn et nytt enstemmig vedtakspunkt hvor det viser positiv interesse av å finne frem til en akseptabel løsning. Det innebærer at fylkeskommunens meklingsutvalg, sammen med administrasjonen, ønsker å få avholde et drøftingsmøte med kommunen snarest mulig.

Reguleringsplanen legger opp til etablering av boligbebyggelse, forretning, industri samt ulike sentrumsformål som blant annet svømmehall, hotell..Det legges opp til en høy utnyttelse av arealene.

Innledningsvis i vedtaket i hovedutvalget i dag uttrykkes det at Hunsøya representerer en unik mulighet når det gjelder videre utvikling av sentrumsområdet i Vennesla i lang tid fremover. Det er derfor viktig at de løsningene som nå velges utnytter områdets muligheter og kvaliteter og at en sikrer en best mulig og mest mulig fremtidsrettet utvikling av arealene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. mai 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer