Med åtte mot tre stemmer besluttet fylkesutvalget i dag å utsette avgjørelsen om veianleggsprosjektet Hidra Landfast med ny undersjøisk tunnelforbindelse skal gjennomføres eller ikke, til sitt neste møte 5. juni. Det var kun Høyre som var innstilt på å stoppe prosjektet nå. Representantene fra de øvrige partiene: Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Venstre vil utsette avgjørelsen slik at det kan tas kontakt med Flekkefjord kommune, slik kommunen har bedt om i et brev til fylkeskommunen. I utsettelsesforslaget vil en også at kostnadene til fortsatt ferjedrift kan drøftes og beregnes.

Vest Agder fylkesting vedtok 21. februar at veiprosjektet skulle gjennomføres forutsatt at de totale prosjektkostnadene kunne holdes innen en totalramme på 423 millioner kroner. Etter utlysning er det mottatt til sammen tre tilbud på prosjektets hovedentreprise, hvorav det laveste tilbudet er på cirka 385 millioner kroner Med en slik pris på hovedentreprisen, vil totalrammen for prosjektet bli vesentlig overskredet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. mai 2012 | Skriv ut siden