Skatteinngangen til kommunene og fylkeskommunene til og med april er på 43,761 milliarder kroner eller vel 1,118 milliarder kroner mer enn samme periode i fjor. Det er en økning på 2,6 prosent, melder KS. For fylkeskommunene viser inngangen på inntektsskatt og naturressursskatt samlet et nivå ved utgangen av april på 7,690 milliarder kroner eller 5,8 prosent mer enn i 2011. For april kom det inn 239 millioner kroner.

Årsanslaget på skatt ble for kommuner og fylkeskommuner oppjustert ved Revidert Nasjonalbudsjett med 2,3 milliarder kroner. Av dette 1,870 milliarder for kommuner og 430 millioner kroner for fylkeskommunene. Etter dette forventes det fra staten i 2012 en skattevekst på 4,5 prosent for kommunene og 4,6 prosent for fylkeskommunene.


av Torkelsen, Jan H., publisert 25. mai 2012 | Skriv ut siden