Hovedutvalget for kultur og utdanning (HKU) valgte i dag å kutte antall saker de behandlet ettersom utvalgssekretæren deres er tatt ut i streik. Med hovedutvalgsleder som referent ble det akseptert å behandle de sakene som har strenge tidsfrister, men å utsette resten av sakene.Ap og SV ønskte i utgangspunktet å utsette hele møte, men når de ikke ble flertatt for det, kom utvalget til enighet om at de kunne utsette alle sakene som ikke hadde nært forestående tidsfrister.

Blandt saker som blir behandlet er bl.a tilbudsstrukturen som avgjør hvilke tilbud elevene skal få til høsten. denne saken haster bl.a for å kunne få på plass lærere i alle fagene og få gitt elever beskjed om hvilke fag og skoler de skal gå på til høsten. Også saken om fritt skolevalg (karakterbasert inntak) blir behandlet i formiddag. I tillegg er det et par høringsuttalelser som har frister om kort tid. 
HKU diskuterer utsettelse av saker pga streik
HKU diskuterer utsettelse av saker pga streik

av admin, publisert 29. mai 2012 | Skriv ut siden

Rettleie og samordne
Ho trakk mellom anna fram at ny plan- og bygningslov har styrkja den rolla fylkeskommunane har som rettleiar og samordnar for kommuneplanlegging. - Samferdsel og riksvegar rører ved kommunane. Også dei nye regionale forskingsfonda og ansvaret for Innovasjon Noreg kjem kommunane til gode. Alt dette gjer fylkeskommunane til sentrale støttespelarar for kommunane i arbeidet med å byggje attraktive lokalsamfunn, sa statsråden. Ho oppfordra også fylkeskommunane til å bli ein sterkare pådrivar for betre samarbeid mellom kommunar.

Samarbeid meir
- Me har mange kommunar. Det lokale folkestyret står sterkt. Men me treng stadig meir kunnskap og spesialkompetanse. Små kommunar må difor samarbeide meir og dele ansvar og oppgåver. Det er til beste for innbyggjarane og for næringslivet. Her kan fylkeskommunen vere ein støttespelar og pådrivar for gode løysningar, sa Navarsete.

Ho minna også om at forvaltningsreforma, som blei sett i verk frå årsskiftet, er ei demokratireform. - Dei folkevalde får meir makt og ansvar. Fylkeskommunen blir ein meir interessant samarbeidspartnar for kommunar, næringsliv, FoU-miljø og staten. Med auka ansvar kjem nye utfordringar. Ny kompetanse og meir kunnskap må til. Organisasjonane må endre og tilpasse seg, sa Navarsete.

Siste fra Utdanning

 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer
 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer