Som et ledd i forvaltningsreformen overtok fylkeskommunene 1. januar 2010 samlet 49 prosent av aksjene i Innovasjon Norge. Våren 2012 vil Næringsdepartementet legge frem en stortingsmelding om Innovasjon Norge blant annet ut fra et behov for å revidere formålsparagraf og målstruktur som følge av forvaltningsreformen. En nylig evaluering av Innovasjon Norge avdekket behov for forbedret målstyring og mindre detaljstyring fra oppdragsgiverne. Derfor legger stortingsmeldingen også opp til en ny målstruktur for selskapet. Fylkesutvalget behandlet nylig forslaget til ny formålsparagraf og målstruktur og stilte seg bak endringsforslag som fylkestinget skal endelig behandle 18. juni.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. mai 2012 | Skriv ut siden