Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen inviterer til samråd om den nye stortingsmeldingen 5. juni klokken. 09.00 -11.00 i lokalene til Havforskningsinstituttet, avdeling Flødevigen i Arendal. -Jeg ønsker innspill fra miljøene i og rundt Agder om hva sjømatnasjonen Norge må gjøre i dag for å være på topp om fem, ti og 30 år, sier Berg-Hansen.Regjeringen har startet arbeidet med å skrive en ny, bred og helhetlig stortingsmelding om Norge som verdens fremste sjømatnasjon. Hovedmålet med meldingen skal være å utvikle en fremtidsrettet politikk som kan bidra til å videreutvikle sjømatnæringens rolle som verdiskaper langs kysten.

Det vil bli debattinnlegg fra Pronova Biopharma ved Anita Patel Jusnes, Jørn Lian fra Skagerakfisk og nestformann Norges Fiskarlag, August Fjelskår.

Møtet er åpent for alle som er opptatt av at framtida kommer fra havet, og som ønsker å dele tanker, ideer og drøfte politikk med fiskeri- og kystministeren. Det vil bli servert kaffe og wienerbrød i etterkant av samrådet, hvor også fiskeri- og kystministeren vil være til stede. 

Påmelding til Thomas.Kiland-Langeland@fiskeridir.no

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. mai 2012 | Skriv ut siden