Øvrebø videregående skole søker fra skoleåret 2013/2014 om godkjenning etter privatskoleloven til å etablere ti nye elevplasser på programområdet bygg og anleggsteknikk. Hovedutvalg for kultur og utdanning sluttet seg i dag til et forslag fra fylkesrådmann Tine Sundtoft om å anbefale godkjenning av søknaden. Fylkesrådmannen vurderer det slik at en godkjenning ikke vil få negative konsekvenser på skolestrukturen i Kristiansand- og Vennesla regionen. Antall elevplassene til bygg og anleggsteknikk i dag godt tilpasset søkertallet, men det er et behov for en styrking i antall elevplasser for elever som trenger særskilt tilrettelagt opplæring. Tilbudet kan bidra til økt gjennomføring innen programområdet.

I Kristiansand- og Vennesla regionen tilbyr Vest-Agder fylkeskommune i dag 11 ordinære paralleller innen bygg og anleggsteknikk. I tillegg tilbys det en til to særskilt tilrettelagte klasser. Søkertallet er godt tilpasset antall elevplasser og antall læreplasser i fylket. De siste årene har det vært en økning i antall søkere som har behov for særskilt tilrettelagt opplæring.

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. mai 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Eksamensforberedende Kurs H 19
  av jto, 09.09.19

  Gratis eksamensforberedende kurs i høst

  Les mer
 • Skoledebatter
  av jto, 26.08.19

  Skoledebattene er i gang

  Les mer
 • Skolefrokost I Vennesla
  av jto, 21.08.19

  METTET 400

  Les mer