I et innlegg på en konferanse i Bergen i dag tar Øyvind Nilssen, rådgiver i Konkurransetilsynet, til orde for at alle som vil bli drosjeeier i de store byene skal gis anledning til det. Konkurransetilsynet foreslår, med andre ord å oppheve begrensningen på antall drosjeløyver i de store byene i Norge. -Det er ingen grunn til at det offentlige skal bestemme hvor mange drosjer og drosjesentraler vi skal ha. Vi ser ikke hva samfunnet får igjen for dette, og vi tror det går ut over kundene, sier Nilssen. Fylkeskommunen har i dag ansvar for å bestemme hvor mange løyver de ulike drosjesentralene skal få. Fylkeskommunen baserer antallet på en vurdering av behovet for drosjer.

- Den opprinnelige begrunnelsen for ordningen var å sikre drosjeeierne en viss inntekt mot at de kjører til alle døgnets tider, sier Nilssen til Bergens Tidende. Han tror dette vil føre til vesentlig flere drosjer og sentraler, men lavere priser. Konkurransetilsynet baserer dette på økonomisk teori og erfaring fra byer i andre land der reguleringene i næringen er fjernet. Blant annet Stockholm.

Et frislipp av drosjenæringen i Bergen vil bare gi mer dominans til den største taxi­sentralen, menerKonkurransetilsynet logo forskere ved Norges handelshøyskole, skriver Bergens Tidende. Drosjekunder er som regel utålmodige. De vil vente minst mulig på at taxien skal dukke opp. Dermed vil det største selskapet med flest biler alltid bli favorisert.


av admin, publisert 15. mai 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer