Statens Naturoppsyn har konkludert med at et lam funnet på Håland sør i Kvinesdal trolig ble drept av ulv 9. mai i år. Folk bes melde fra dersom de mistenker observasjon av ulv eller finner døde bufe. Allerede før påske kom de første meldinger om ulv i Agderfylkene. Flere observasjoner er gjort, og ved et tilfelle ble en hund angrepet. Onsdag 9. mai ble et dødt lam funnet på Håland sør i Kvinesdal, nær grensa til Farsund. Ytterligere tre lam er savnet. Statens Naturoppsyn (SNO) har ansvar for å følge opp meldinger om freda rovvilt, og undersøke husdyrkadaver der det kan være mistanke om rovviltangrep. SNO har konkludert med at det i dette tilfelle er ulv som har vært på ferde.

Dersom det skal gis skadefellingstillatelse på ulv er det Direktoratet for naturforvaltning som har denne myndigheten fram til 1. juni. Deretter kan disse gis av Fylkesmannen innenfor den rammen som den politisk oppnevnte rovviltnemnda gir.
Dersom folk ser mulig ulv, eller av andre grunner mistenker tilstedeværelse av ulv, ber vi om at de umiddelbart melder dette - enten til SNO eller Fylkesmannen. Kontakttelefoner m.m. framgår av informasjonsfolderen "Rovvilt i Vest-Agder 2012".

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. mai 2012 | Skriv ut siden