Areal- og transportplanutvalget for Kristiansandsregionen sluttet seg i sist møte til en høringsuttalelse til Nasjonal Transportplan hvor fremtiden for Kristiansand lufthavn Kjevik var tema. Utvalget uttaler at en samlet landsdel står bak Kjevik som en flyplass som dekker regionens behov og som er godt rustet for å håndtere ytterligere vekst. Det pekes på at det er viktig at staten ved Avinor sikrer og satser på flyplassen og at flyplassen har en teknisk- og publikumsstandard som tilfredsstiller dagens og fremtidens behov.

ATP-utvalget mener det er positivt at Avinor prioriterer kapasitetsutvidelse i banesystem og terminalbygg på Kristiansand lufthavn, Kjevik. Det uttales også at veistrekningen fra E18 til Kjevik er viktig for å knytte det samlede transportnettet i regionen bedre i sammen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. mai 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer