I slutten av april ga NVE konsesjon til SAE Vind DA for å bygge og drive Kvinesheia vindkraftverk med tilhørende infrastruktur i kommunene Kvinesdal og Lyngdal i Vest-Agder. I dag klargjør politikerne i Lyngdal en klage på den planlagte Kvinesheia Vindpark. For et og et halvt år siden anbefalte flertallet i Lyngdal kommunestyre NVE å si nei til vindparken. Nå har kommunestyret i Lyngdal besluttet å anke saken inn for Olje- og energidepartementet innen treukersfristen.

Det er, i følge Farsunds Avis, også ventet at grunneiere i Kvinesdal og Lyngdal kommer til å klage på direktoratets godkjenning av vindparken. Kvinesdal kommune er imidlertid positiv til prosjektet.
Fylkesutvalget frarådet 10. april for Vest-Agder fylkeskommunes del at det skulle gis konsesjon til SAE Vind for utbygging og drift av Kvinesheia Vindpark.


av Torkelsen, Jan H., publisert 14. mai 2012 | Skriv ut siden