Midt-Agder Friluftsråd har for 2012 til rådighet 100 000 kroner i stimuleringsmidler til mindre lokale tiltak i medlemskommunene. Det kan søkes om støtte til aktivitetsfremmende tiltak innen ”det enkle friluftsliv”, primært da i regi av frivillige lag og foreninger i medlemskommunene som er Kristiansand, Søgne Songdalen og Vennesla i Vest-Agder og Evje og Hornnes, Iveland, Birkenes og Lillesand i Aust-Agder. Kommunene i Midt-Agder Friluftsråd kan også søke, gjerne i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner. Tiltakene skal fremme det allmenne friluftslivet. Søknadsfristen er 10. juni.

Det er utarbeidet enkle søknads- og rapporteringsskjema som enten kan sendes elektronisk via mail: www.midt-agderfriluft.no eller med vanlig postgang til Midt-Agder Friluftsråd, postboks 207, 4662 KRISTIANSAND.

Søknadsskjema.Rapporteringsskjema.Retningslinjer.


av Torkelsen, Jan H., publisert 24. mai 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer