Midt-Agder Friluftsråd har for 2012 til rådighet 100 000 kroner i stimuleringsmidler til mindre lokale tiltak i medlemskommunene. Det kan søkes om støtte til aktivitetsfremmende tiltak innen ”det enkle friluftsliv”, primært da i regi av frivillige lag og foreninger i medlemskommunene som er Kristiansand, Søgne Songdalen og Vennesla i Vest-Agder og Evje og Hornnes, Iveland, Birkenes og Lillesand i Aust-Agder. Kommunene i Midt-Agder Friluftsråd kan også søke, gjerne i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner. Tiltakene skal fremme det allmenne friluftslivet. Søknadsfristen er 10. juni.

Det er utarbeidet enkle søknads- og rapporteringsskjema som enten kan sendes elektronisk via mail: www.midt-agderfriluft.no eller med vanlig postgang til Midt-Agder Friluftsråd, postboks 207, 4662 KRISTIANSAND.

Søknadsskjema.Rapporteringsskjema.Retningslinjer.


av Torkelsen, Jan H., publisert 24. mai 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Skibmannsheia
  av jto, 04.09.19

  Bidrar til å utvikle Skibmannsheia i Lindesnes til regionalt turmål

  Les mer
 • Forsideutsnitt Kommuneplan Lindesnes
  av jto, 30.08.19

  Positiv anbefaling av forslag til kommuneplanens samfunnsdel for nye Lindesnes

  Les mer
 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer