Konkurransetilsynet har gått ut med forslag om ”frislipp” i drosjenæringen. Dette ble referert her på fylkeskommunens nettside tidligere denne uken. Norges taxiforbund har oversendt et svar som de ber om å gå offentliggjort. Taxiforbundet skriver at med forslaget gjør tilsynet seg til politisk aktør og en talsmann for en dramatisk reduksjon av drosjetilbudet i landet. Leder i Norges Taxiforbund, Knut Thomassen er ikke overrasket over konkurransetilsynets holdning, som han har hørt før, men forslaget mangler faglig begrunnelse og samfunnsansvar. Han var til stede på et seminar i Bergen tirsdag, der tilsynet presenterte sitt syn.

- Konkurransetilsynet bygger på den vanlige forestillingen om at økt tilbud automatisk gir lavere priser, men all erfaring fra drosjer viser at for mange og små aktører gir det stikk motsatte. Senest analysen av drosjemarkedet i Oslo og Akershus som ble gjort av Menon Economics i fjor høst. Den viser at drosjemarkedet ikke fungerer så enkelt, og at prisene har steget betydelig, stikk i mot teoriene som tilsynet fremfører.

I Stockholm, som Konkurransetilsynet også påberoper seg som et eksempel, roper man nå over seg over hvordan deler av drosjenæringen ødelegger byens renommé på grunn av urimelig høye priser fra deler av næringen. Uttalelsene har ikke faglig grunnlag, men virker mer som en rådgivers privatpolitiske synsing, sier Knut Thomassen.

Han mener tilsynet viser mangelfull forståelse for alle drosjesjåfører landet rundt som er på vakt alle hverdagsnetter og helgedager i tilfelle noen har behov for drosje, på vakter som er ulønnsomme.

– Når rådgiver Øyvind Nilsen i Konkurransetilsynet sier han ”ikke ser hva samfunnet får igjen for reguleringen”, viser det jo at han ikke forstår det som i 50 år har vært en samstemmig politikk: At det skal være et transporttilbud over hele landet til alle tider. Dette vil tilsynet skjære bort med et pennestrøk. Med frislipp av løyver oppheves også drosjenes kjøreplikt. Det vil være et samferdselspolitisk inngrep med store konsekvenser for alle som trenger transport i landet, og som tilsynet verken har utredet eller har grunnlag for å mene noe om, sier Knut Thomassen.

Konkurransetilsynet fastsetter i dag drosjeprisene i det meste av landet – i prisregulerte områder. Indirekte har dette også stor innvirkning på prisene i de større byene, som ikke er prisregulert. Vi må bare ta til etterretning at de samtidig vil styre politikken, men vil stille dem en rekke spørsmål om grunnlaget for det, sier Knut Thomassen, som minner om at dagens lovgivning er der av hensyn til kundene, ikke til næringen.


av Torkelsen, Jan H., publisert 16. mai 2012 | Skriv ut siden