Stillingen som ny daglig leder på Etablerersenter Vest-Agder IKS ble utlyst i mars. Det var i alt 18 søkere. Etter grundige vurderinger av alle kandidatene, bestemte styret seg for å tilby Atle S. Tjelflaat (59) stillingen. Han vil begynne i sin nye stilling den 1.august. Selskapets visjon er å bidra til at mennesker utvikler idéer for morgendagens næringsliv, og har som hovedoppgave å tilby etablerere høy faglig kompetanse knyttet til utvikling av forretningsidé og til oppstart av ny virksomhet. Tilbudene gis til etablerere i hele Vest-Agder samt i Iveland, Birkeland og Lillesand i Aust-Agder. Ny daglig leder i 100 prosent stilling, vil få en sentral rolle med å videreføre og videreutvikle selskapet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. mai 2012 | Skriv ut siden