- Internasjonale erfaringar er ikkje eintydige – biletet er meir samansett enn det ein stundom kan få inntrykk av ved å følgja vårt heimlege ordskifte. Rapporten peikar på at alternative finansieringsformer – det vil seia utanom offentlege budsjett – er mykje brukte i land som sjølv har store underskott i statlege budsjett. I Noreg er vi i ein annan situasjon, vi har overskott. Rapporten viser elles kor viktig det er med føreseieleg finansiering av vedtekne prosjekt. Dette gjeld for finansiering både innanfor og utanfor statsbudsjettet, seier samferdselsministeren.

Les rapporten: ”Finansiering, effektivitet og styring – Alternative finansierings- og organisasjonsformer for transportinfrastruktur”Meir om Program for overordna transportforsking, POT

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. mai 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi
  av ansk55, 19.09.19

  Ledig drosjeløyve i Kvinesdal kommune - utlysning september 2019

  Les mer
 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer