- Internasjonale erfaringar er ikkje eintydige – biletet er meir samansett enn det ein stundom kan få inntrykk av ved å følgja vårt heimlege ordskifte. Rapporten peikar på at alternative finansieringsformer – det vil seia utanom offentlege budsjett – er mykje brukte i land som sjølv har store underskott i statlege budsjett. I Noreg er vi i ein annan situasjon, vi har overskott. Rapporten viser elles kor viktig det er med føreseieleg finansiering av vedtekne prosjekt. Dette gjeld for finansiering både innanfor og utanfor statsbudsjettet, seier samferdselsministeren.

Les rapporten: ”Finansiering, effektivitet og styring – Alternative finansierings- og organisasjonsformer for transportinfrastruktur”Meir om Program for overordna transportforsking, POT

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. mai 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer