Utslippene av klimagasser blir mer enn halvert ved å bygge i tre istedenfor andre materialer. Bruk av tre er ikke bare miljøvennlig og klimanøytralt. Det gir dessuten økt sysselsetting og økt utnytting av norske skogressurser. Agder Wood er et prosjekt for utvikling av bærekraftige bygg i Agder med fokus på bruk av tre og mer miljøvennlige byggeprosesser. Prosjektet ønsker å bidra til at bransjen i Agderfylkene er oppdatert på de byggtekniske endringer som har kommet og som vil komme i nær fremtid. Prosjektet eies av Vest-Agder fylkeskommune i samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune, fylkesmennene i Vest-Agder og Aust-Agder samt Husbanken Region sør.

Utbyggere blir invitert til å bli med å bygge framtidsrettet ved å legge vekt på energireduksjon og klimavennlige materialer. Pilotprosjektene får rådgivningsstøtte og aktiv profilering gjennom Agder Wood. Gode eksempler på referanseprosjekter er Vennesla kulturhus og miljøhuset til sivilarkitekt Michael Befus på Flekkerøy. Sentrumsutvikling i Iveland og et større boligfelt med passivhus på Skarpnes i Arendal er to av de aktuelle pilotprosjektene som inngår. Se www.agderwood.no/prosjekter

Prosjektet Agder Wood gjennomføres i samarbeid med Framtidens Byer Kristiansand og Arendal kommune og har en varighet i tre år ut 2013.
Kilde: FMVA


av Torkelsen, Jan H., publisert 15. mai 2012 | Skriv ut siden