Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i går diskuterte i dag strategien som skal legges til grunn for arbeidet med fylkeskommunens budsjett for neste år og økonomiplanen for kommende fireårsperiode støttet et enstemmig hovedutvalg et fellesforslag fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet om at det må innarbeides et beløp på fem millioner kroner til asfaltering av grusveier i fylket. Hovedutvalget stilte seg også bak en uttalelse om at den forventede kostnadsøkningen på drift og vedlikehold av fylkesveier, samt innenfor vedlikehold av broer, tunneler og skredsikring, medfører behov for prioritering..

Målsettingen med strategisaken er å legge føringer for budsjettarbeidet. Gjennom sakeni nviteres politiske organer til å velge hovedretning for den neste fireårsperioden. Vest-Agder fylkeskommune har i en årrekke fulgt en slik praksis.

av Torkelsen, Jan H., publisert 31. mai 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer