Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i går diskuterte i dag strategien som skal legges til grunn for arbeidet med fylkeskommunens budsjett for neste år og økonomiplanen for kommende fireårsperiode støttet et enstemmig hovedutvalg et fellesforslag fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet om at det må innarbeides et beløp på fem millioner kroner til asfaltering av grusveier i fylket. Hovedutvalget stilte seg også bak en uttalelse om at den forventede kostnadsøkningen på drift og vedlikehold av fylkesveier, samt innenfor vedlikehold av broer, tunneler og skredsikring, medfører behov for prioritering..

Målsettingen med strategisaken er å legge føringer for budsjettarbeidet. Gjennom sakeni nviteres politiske organer til å velge hovedretning for den neste fireårsperioden. Vest-Agder fylkeskommune har i en årrekke fulgt en slik praksis.

av Torkelsen, Jan H., publisert 31. mai 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi
  av ansk55, 19.09.19

  Ledig drosjeløyve i Kvinesdal kommune - utlysning september 2019

  Les mer
 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer