Jernbaneforum Sør har nå avsendt en høringsuttalelse til Høyhastighetsutredningen, Konseptvalgutredningen for InterCity og samferdselsetatenes forslag til Nasjonal transportplan. Oppsummert uttaler forumet at Sørvestbanen må få en helhetlig finansiering og stå ferdig i 2030. Videre fremheves det at Sørvestbanen åpner for både høyhastighetstrafikk og InterCity-trafikk til og fra Kristiansand. Jernbaneforumet går inn for at et pilotprosjekt for god knutepunktutvikling må startes. Videre må etterbruken av Sørlandsbanen utredes.

Det pekes på at traséforslaget for Sørvestbanen, Oslo - Tønsberg - Porsgrunn - Arendal - Kristiansand - Mandal - Egersund - Stavanger, omfatter InterCity-strekningen i Vestfold og Rogaland og er sammenfallende med anbefalt forlag fra høyhastighetsutredningen. Jernbaneforum Sør mener at etatenes forslag til Nasjonal transportplan med 100 millioner kroner til videre planlegging er en god begynnelse, men dette må videreføres med større bevilgninger slik at planlegging av Sørvestbanen kan fortsette uten opphold. Forumet mener at Sørvestbanen må få en helhetlig finansiering og stå ferdig i 2030.

Det trekkes frem at banen vil kunne få et totalt antall reisende på 25-30 millioner, fordelt påJernbaneforum Sør logo InterCity-trafikk og høyhastighetstrafikk. I tillegg kommer en kraftig økning i godstrafikk. Jernbaneforum Sør legger til grunn en fremtidig InterCity-trafikk fra Oslo til Kristiansand og fra Stavanger til Kristiansand og gjennomgående høyhastighetstog. Med et slikt tilbud tror forumet at banen vil kunne få positiv samfunnsøkonomi.

Les hele høringsuttalelsen her.


av admin, publisert 14. mai 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer