Europaparlamentet vedtok 10.mai en ikke-lovgivende resolusjon der de går inn for at EUs luftfartspolitikk må legge særlig vekt på behovene til regionale flyplasser. Ifølge parlamentarikerne har de regionale flyplassene potensial til å bidra til å utvikle regionen og redusere de trafikale flaskehalsene på de store lufthavnene. Dette kan oppnås blant annet ved å integrere de regionale flyplassene i det trans-europeiske transportnettverket.

Resolusjonen kritiserer også dominerende lavprisselskapers praksis med add on gebyrer. Videre trengs det klarere retningslinjer for å stimulere lufthavnenes konkurransekraft. Statsstøttereglene må håndheves slik at man hindrer misbruk og urimelige konkurransevridninger mellom flyselskaper og lufthavner.

av admin, publisert 14. mai 2012 | Skriv ut siden