- Nodeland stasjon er et eksempel på hvordan jernbanestasjoner skal utbygges flere steder i landet, sa samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa da hun i går var i Songdalen for å foreta den formelle snorklippingen på det flotte nye stasjonsanlegget. -Denne moderne stasjonen er det første møtet for togpassasjerene og et godt møte som vil kunne bety at flere benytter togtilbudet, sa hun og viste til at Sørlandsbanen er den jernbanestrekningen som først skal ferdigstilles for doblet kapasitet av godstransporten. I fjor ble et forlenget krysningspunkt på Ualand i Lund kommune tatt i bruk. -De to neste krysningssporene som nå er prioritert etter Nodeland er Vigrestad og Bryne, sa Kleppa.

Det var stort oppmøte av songdøler, jernbanefolk og lokal- og regionpolitikere på åpningsarrangementet som fant sted i sommerstemning, med korpsmusikk og kakefest, hurrarop og flagging fra alle stenger. Ordfører Johnny Greibesland uttrykte stor stolthet og takknemlighet. Ha takket varm de mange partene som har medvirket. Jernbaneverket som har lagt ned 150 millioner kroner i anlegget som har fått nye perronger med bedret tilgjengelighet i tråd med krav til universell utforming og sikkerhet, nye benker, leskur og belysning og bedre informasjonsfasiliteter og, ikke minst, et forlenget krysningsspor slik at godstog opp til 600 meter kan trafikkere strekningen. Han takket Areal- og transportsamarbeidet i Kristiansandsregionen for midler til et nytt park and ride anlegg med plass til rundt 50 biler, leskur til 50 sykler og ladestasjon for el-biler.
Ordfører Greibesland gjorde samferdselsministeren oppmerksom på at det eneste som nå mangler er en gangbro fra den ene siden av jernbanesporet til den andre. -En gangbro blir eventuelt byggetrinn to. Jeg skal ta befaring med ordføreren og se på behovet, sa Kleppa.
Snoren er klippet på Nodeland stasjon
Snoren er klippet på Nodeland stasjon.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. mai 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer