Forskere fra Norge, Sverige og Danmark forsøker å implementere Skype i morsmålsundervisningen og andre, utvalgte fag i norske, svenske og danske skoler. Språket ble en utfordring. Forskerne trodde i utgangspunktet at det var enkelt å bruke Skype, og at elever i Norge, Sverige og Danmark forstår hverandres morsmål. Men, ting gikk ikke helt som planlagt i Interreg-prosjektet Grenseoverskridende nordisk undervisning. Ideen bak prosjektet er at elever i Norge, Sverige og Danmark gjennom å utnytte moderne IKT skal få den samme undervisningen og løse oppgaver sammen.

I løpet av det første prosjektåret har prosjektet gjort to viktige oppdagelser. For det første er det ulike regler i kommunene for bruk av nettverktøy og datamaskiner i skolene. Det betyr at GNU ikke uten videre har kunnet bruke Skype og Google Pluss, slik man hadde tenkt. Det andre forholdet de oppdaget er at danske, svenske og norske elever faktisk ikke forstår hverandre så godt som de trodde.
Prosjektleder Tor Arne Wølner opplyser overfor morsmal.org at de uventede utfordringene medførte at det første året i prosjektet ble annerledes enn man hadde tenkt seg, med mer arbeid med teknologien og mindre med fag.
- Nå er imidlertid de tekniske problemene løst. I juni skal de norske forskerne og lærerne som er med i prosjektet møtes for å legge opp undervisningen for høsten fra norsk side, sier han til morsmal.org.

Kilde: interreg.no

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. mai 2012 | Skriv ut siden