I to dager denne uken har rundt 200 deltakere vært samlet til Nasjonal Veikonferanse 2012 i Kristiansand. Flere innledere og debattanter har drøftet og kommet med innspill til hvordan en raskest mulig kan få mest mulig gode veier for pengene fremover. Veidirektør Terje Moe-Gustavsen fastslo at det er mulig å skape en god infrastruktur innen 20 år. Det er sammenfallende med hva samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa også signaliserte som en politisk ambisjon, da hun tidligere innledet konferansen.

Veidirektør Moe-Gustavsen var på linje med de muligheter og løsningsalternativer flere andre konferansedeltakere hadde tatt til orde for. Han så for seg at det må til en nasjonal dugnad. I den inngår at det må på plass en mer effektiv veiplanlegging. Det må til en raskere og mer helhetlig utbygging av veiprosjekter. Videre må det etableres et samarbeid mellom aktører i veibransjen som kan gi grunnlag for mer langsiktighet. Og, ikke minst, må en få til ordninger for mer forutsigbar finansiering.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. mai 2012 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer