I to dager denne uken har rundt 200 deltakere vært samlet til Nasjonal Veikonferanse 2012 i Kristiansand. Flere innledere og debattanter har drøftet og kommet med innspill til hvordan en raskest mulig kan få mest mulig gode veier for pengene fremover. Veidirektør Terje Moe-Gustavsen fastslo at det er mulig å skape en god infrastruktur innen 20 år. Det er sammenfallende med hva samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa også signaliserte som en politisk ambisjon, da hun tidligere innledet konferansen.

Veidirektør Moe-Gustavsen var på linje med de muligheter og løsningsalternativer flere andre konferansedeltakere hadde tatt til orde for. Han så for seg at det må til en nasjonal dugnad. I den inngår at det må på plass en mer effektiv veiplanlegging. Det må til en raskere og mer helhetlig utbygging av veiprosjekter. Videre må det etableres et samarbeid mellom aktører i veibransjen som kan gi grunnlag for mer langsiktighet. Og, ikke minst, må en få til ordninger for mer forutsigbar finansiering.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. mai 2012 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)

Siste fra Samferdsel

 • Taxi
  av ansk55, 19.09.19

  Ledig drosjeløyve i Kvinesdal kommune - utlysning september 2019

  Les mer
 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer