I to dager denne uken har rundt 200 deltakere vært samlet til Nasjonal Veikonferanse 2012 i Kristiansand. Flere innledere og debattanter har drøftet og kommet med innspill til hvordan en raskest mulig kan få mest mulig gode veier for pengene fremover. Veidirektør Terje Moe-Gustavsen fastslo at det er mulig å skape en god infrastruktur innen 20 år. Det er sammenfallende med hva samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa også signaliserte som en politisk ambisjon, da hun tidligere innledet konferansen.

Veidirektør Moe-Gustavsen var på linje med de muligheter og løsningsalternativer flere andre konferansedeltakere hadde tatt til orde for. Han så for seg at det må til en nasjonal dugnad. I den inngår at det må på plass en mer effektiv veiplanlegging. Det må til en raskere og mer helhetlig utbygging av veiprosjekter. Videre må det etableres et samarbeid mellom aktører i veibransjen som kan gi grunnlag for mer langsiktighet. Og, ikke minst, må en få til ordninger for mer forutsigbar finansiering.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. mai 2012 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer