13 av 19 fylkeskommuner har offisiell facebookside. Nå har det uavhengige kompetansefirmaet " I all offentlighet" foretatt en vurdering av kvaliteten på sidene. Den viser at på en kvalitetsindikator som er lagt til grunn kommer Vest-Agder fylkeskommune ut på en tredjeplass, bare slått av Vestfold og Aust-Agder. Med offisiell facebookside menes en facebookside som representerer hele fylkeskommunen og som ikke er avgrenset med tanke på å skulle representere en konkret virksomhet, som eksempelvis samferdsel, eller finsikte mot en konkret målgruppe, som eksempelvis elever i videregående skole.

Analysen er basert på statistikk for perioden 9. april – 6. mai. Analysekriteriene er basert på Facebooks analyseverktøy Innsikt/ Insight.
Les mer om undersøkelsen her.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. mai 2012 | Skriv ut siden