Det foreligger nå en rapport hvor arbeidsrelaterte ulykker er kartlagt. Den viser at yrkessjåfører av tungbil eller buss var innblandet i 30 prosent av dødsulykkene og kjørte det utløsende kjøretøyet i 36 prosent av ulykkene de var involvert i. Andre førere i arbeid utgjorde 6 prosent av ulykkene, men var til gjengjeld den utløsende faktor i 57 prosent av disse. Funnene viser at førerne i de fleste tilfellene var preget av stress, dårlig tid eller tretthet på ulykkestidspunktet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. mai 2012 | Skriv ut siden