Statistisk Sentralbyrå har nå publisert statistikk som viser at andelen som fullfører og består fem år etter at de begynte i videregående opplæring gikk ned med et prosentpoeng sammenlignet med fjorårets tall. Statistikken viser at 69 prosent av elevene som begynte i videregående opplæring i 2006 fullførte og besto innen fem år etter at de startet opp. Det er samme andel som for 2004-kullet, mens andelen var 70 prosent for 2005-kullet. - Dette bekrefter at Ny GIV, regjeringens prosjekt for å få flere gjennom videregående utdanning, er avgjørende for svært mange unges framtid, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen i en pressemelding.

- Andelen som gjennomfører videregående har ligget på om lag 70 prosent de siste femten årene. Det er for dårlig. For regjeringen er det derfor en høyt prioritert oppgave å sørge for at flere fullfører og består videregående opplæring.

- Vi hadde ikke forventet noen effekt av tiltakene som er satt inn ennå. Dette er elever som skulle vært ferdig med videregående før Ny GIV-kampanjen ble lansert. Statistikken blir dermed en viktig bekreftelse på at det fortsatt er stort behov for å videreføre den kraftfulle satsningen vi har satt i gang med forsterket opplæring, tettere oppfølging og et målrettet samarbeid mellom forvaltningsnivåene gjennom prosjektet Ny GIV, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Et viktig tiltak er å styrke oppfølgingen av de elevene som allerede har falt ut av opplæringen. Antall ungdommer som ikke er kjent med oppfølgingstjenesten er nå mer enn halvert og er nå under 4000, mens det er en økning i antallet som følges opp og veiledes i et samarbeid mellom oppfølgingstjenesten i fylkeskommunene og NAV, til 4400.

Fortsatt er gjennomføringstallene svakest på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene, og derfor er satsningen på yrkesretting og relevans i fellesfagene på disse utdanningsprogrammene også et sentralt tiltak for å få flere til å fullføre og bestå videregående opplæring.

Se omtale og statistikk på SSB sine nettsider

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer
 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer