• Skyssreglementet for grunnskolen revidert
  av Torkelsen, Jan H., 29.06.12

  Skyssreglementet for grunnskolen revidert

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble onsdag orientert om endringer av reglementet for...

  Les mer
 • Åtte millioner kroner til gangbro over elva i Flekkefjord
  av Torkelsen, Jan H., 28.06.12

  Åtte millioner kroner til gangbro over elva i Flekkefjord

  Som oppfølging av samarbeidsavtalen mellom Flekkefjord kommune og Vest-Agder fylkeskommune besluttet...

  Les mer
 • Går inn for toårige asfaltkontrakter
  av Torkelsen, Jan H., 28.06.12

  Går inn for toårige asfaltkontrakter

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø gikk i går inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal inngå...

  Les mer
 • Nytt om ledsager og elever med delt bosted i skyssreglement for videregående skole
  av Torkelsen, Jan H., 27.06.12

  Nytt om ledsager og elever med delt bosted i skyssreglement for videregående skole

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble i går orientert om endringer av reglementet for skyss...

  Les mer
 • Fylkeskommunen overtar ingen veglys fra kommunene
  av admin, 27.06.12

  Fylkeskommunen overtar ingen veglys fra kommunene

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet i går at Vest-Agder fylkeskommune ikke overtar...

  Les mer
 • Fylkestinget: Bevilgningene til samferdselsformål må økes med minst 65 prosent
  av Torkelsen, Jan H., 21.06.12

  Fylkestinget: Bevilgningene til samferdselsformål må økes med minst 65 prosent

  Da fylkestinget tirsdag avga Vest-Agder fylkeskommunes høringsuttalelse til transportetatenes...

  Les mer
 • Storbyene klare til kollektivt krafttak, sammen med fylkeskommunene og staten
  av Torkelsen, Jan H., 15.06.12

  Storbyene klare til kollektivt krafttak, sammen med fylkeskommunene og staten

  KS Storbynettverk, som består av Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø og Bærum,...

  Les mer
 • Arbeidet med ny jernbanestasjon i Marnardal godt i gang
  av Torkelsen, Jan H., 12.06.12

  Arbeidet med ny jernbanestasjon i Marnardal godt i gang

  Les mer
 • Fylkesutvalget tar Kristiansand bystyres vedtak om tidsdifferensierte bompengesatser til orientering
  av Torkelsen, Jan H., 05.06.12

  Fylkesutvalget tar Kristiansand bystyres vedtak om tidsdifferensierte bompengesatser til orientering

  Samferdselsdepartementet har tidligere i vår underrettet om at departementet avventer utbetaling av...

  Les mer

Fylkespolitisk tilfredshet med forslag fra Jernbaneverket til ny stasjonsstruktur

Jernbaneverket foreslår i en rapport endringer i stasjonsstrukturen i landet. Rapporten er på høring. Fylkestinget vil avgi Vest-Agder fylkeskommunes uttalelse 18. juni. Da hovedutvalg for samferdsel,...

av Torkelsen, Jan H., 01.06.12

Vil ha økt budsjettramme til riksveger i 2013

Statens vegvesen har utarbeidet et foreløpig forslag til riksvegbudsjettet for 2013. Da fylkestinget tirsdag avga Vest-Agder fylkeskommunes var et hovedbudskap at det fortsatt er et stort behov for...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkestinget vil ha i gang forhandlinger om Bypakke Kristiansandsregionen

Fylkestinget besluttet tirsdag at det innledes forhandlinger med statlige samferdselsmyndigheter om Bypakke Kristiansandsregionen med utgangspunkt i en bompengeperiode på 20 år. Dette er nødvendig for...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01