Rapporten vil være et viktig grunnlag for videre prioriteringer av tiltak på fylkesvegnettet og den vil bli fulgt opp i økonomiplanen for Vest-Agder fylkeskommune for perioden fra 2013 til 2016. Fylkestinget forutsetter at eventuelle statlige krav til tunneler økonomisk kompenseres fullt ut av Staten.

Rapporten finnes i elektronisk versjon på: http://www.ntp.dep.no/2014-2023/planforslaget.html


av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden